Skip to content
ewatacke-mediacje moja mediacja

Moja praca 

Prowadzę mediacje w konfliktach między małżonkami i partnerami w związkach, rodzicami i ich dziećmi, między rodzeństwem lub przyjaciółmi. Prowadzona przeze mnie mediacja opiera się na potrzebach i interesach zaangażowanych stron. Tematy są tak różnorodne, jak ludzie, którzy do mnie przychodzą. Nie ma dwóch podobnych mediacji rozwodowych… Wszystko, co dotyczy wspólnoty, a więc wzajemnych oczekiwań, indywidualnych potrzeb, obowiązków oraz roli w związku lub rodzinie, może zostać omówione, wyjaśnione i na nowo zdefiniowane.

W prowadzonych przeze mnie mediacjach pomagam stronom rozpoznać swoje potrzeby, wyrazić myśli i zaakceptować emocje, także tej drugiej strony. Z wyrozumiałością i otwartością stawiamy wspólnie czoła różnym aspektom konfliktu i pracujemy nad rozwikłaniem nieporozumień. Celem jest rozpracowanie konfliktu, ale także wprowadzenie trwałych zmian, które przyczynią się do poprawy samopoczucia uczestników konfliktu i nowego spojrzenia na relacje z innymi osobami.

Więcej o mediacji

Moje podejście

Moje podejście oparte jest na szacunku w stosunku do uczestników mediacji. Respektuję różnorodność przekonań, postaw i punktów widzenia. Podziwiam ludzi, który postanowili pracować nad konfliktem i starać się dojść do porozumienia. Przebieg mediacji dostosowuję do potrzeb jej uczestników.

Staram się nie osądzać innych, ponieważ zakładam, że każdy ma swoje powody, by działać tak, a nie inaczej. Przecież nie zawsze jest możliwe rozpoznanie wszystkich motywów działania. 

Konflikty są dla mnie czymś naturalnym. Widzę w nich szansę na osobisty rozwój i zmianę. Uważam jednak, że nie mogą dominować naszego życia. 

Nie narzucam nikomu swoich przekonań, ponieważ każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Sztuką jest natomiast otwarta rozmowa i akceptacja, że istnieją rozmaite podejścia i poglądy.

Więcej o mnie

ewatacke-mediacje kostruktywny dialog
ewatacke-mediacje korzysci z mediacji

Moja rola

Moim celem jest udzielenie stronom wsparcia w znalezieniu rozwiązań dla ich konfliktu. Ułatwiam wymianę punktów widzenia oraz nazwanie własnych potrzeb i oczekiwań. Motywuję uczestników mediacji do zaangażowania się we wspólne sprawy, poszukiwanie wspólnych rozwiązań na przyszłość oraz budowanie pozytywnych relacji.

Czuwam nad porządkiem spotkania, ale to zaangażowane w konflikt strony niezależnie i samodzielnie podejmują wszystkie decyzje. Podczas gorących dyskusji pomagam opanować emocje. Dbam o utrzymanie równowagi sił między stronami i stworzenie bezpiecznej, zaufanej atmosfery. Zrozumienie i akceptacja indywidualnych potrzeb stanowi podstawę wypracowania trwałego i zadowalającego wszystkie strony porozumienia.

Przykre wspomnienia czy poczucie niesprawiedliwości sprzed lat mają miejsce w mediacji, o ile są pomocne w procesie dochodzenia do porozumienia lub służą zaspokojeniu potrzeby podzielenia się doznanym poczuciem krzywdy.