Skip to content

Moją pasją jest wspieranie ludzi w sytuacjach kryzysowych Potrafię słuchać i pośredniczyć. Potrafię stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której skłócone strony mogą spotkać się z szacunkiem i konstruktywnie ze sobą rozmawiać.

Zgłaszają się do mnie osoby, które odczuwają dyskomfort w swoich relacjach partnerskich lub rodzinnych i pragną zmiany. Które szukają możliwości ustalenia nowych zasad wspólnego życia, uzgodnienia warunków rozstania lub uregulowania kwestii po separacji czy rozwodzie.

Co jest dla mnie ważne

W mediacji liczy się dla mnie przede wszystkim wzajemne zrozumienie, poznanie przyczyn konfliktu, dopiero później wynegocjowanie warunków i zawarcie ugody. Jestem przekonana, że gdy potrafimy zrozumieć okoliczności i motywy działania drugiej strony, to jesteśmy bardziej otwarci, by je uznać i zaakceptować. To wcale nie oznacza, że się z nimi zgadzamy.

Zrozumienie rodzi zaufanie, które razem stanowią podstawę trwałego rozwiązania sporu. O ile wszystkie strony konfliktu zaangażują się w wypracowanie porozumienia i będą popierały przyjęte rozwiązania, istnieje realna szansa, by ustalone warunki były w przyszłości przestrzegane. Zwłaszcza w przypadku rozpadu rodziny z dziećmi jest niezmiernie istotne, aby rodzice rozumieli, że ich relacja partnerska może zostać zakończona, ale rodzicami pozostają do końca życia.

Dlaczego zajmuję się tym, czym się zajmuję ...

Moja praca w roli mediatorki daje mi poczucie, że robię coś trwałego i wartościowego. Pomaganie ludziom w radzeniu sobie z konfliktami w sposób konstruktywny jest moim powołaniem. Daje mi zadowolenie i poczucie spełnienia. Robię to z empatią i z sercem, choć nie jest to łatwa praca. 

To też jestem ja ...

Kiedy nie przygotowuję i nie prowadzę mediacji,  zajmuję się wraz z mężem naszym małym Bed & Breakfast we Francji (latem), w którym organizuję również sesje mediacyjne dla par i rodzin. Bardzo chętnie chodzę na długie spacery i wędrówki. Na łonie natury czuję się dobrze, pomaga mi ona zachować wewnętrzną równowagę. Należę do tych kobiet, które zamiast chodzić na zakupy, wolą pracować w ogrodzie, malować ściany lub odnawiać stare meble ;-)) lub po prostu czytać dobrą książkę. 

Chętnie angażuję się jako mediatorka dla organizacji non-profit (pro bono) i pracuję nieodpłatnie dla osób potrzebujących. Działam także jako mediatorka w zakresie pojednania emocjonalnego w relacjach między partnerami, małżonkami, rodzeństwem, przyjaciółmi czy sąsiadami. Poprzez swoją pracę staram się promować kulturę “dobrego rozstania” oraz wspólne rodzicielstwo po rozwodzie, oparte na przyjaznych stosunkach, a także zapobiegać alienacji rodzicielskiej.

Co ja wnoszę?

Traktuję ludzi z szacunkiem i empatią Dostrzegam i akceptuję różnorodność ich przekonań, postaw i perspektyw. Postrzegam konflikt jako szansę na konstruktywną zmianę i osobisty rozwój. Pracuję z klientami niezależnie od ich wieku, płci, narodowości, stanu cywilnego, sprawności fizycznej, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, wyglądu, religii i przekonań, wykształcenia, doświadczenia i pozycji zawodowej. 

Regularnie biorę udział w kursach i szkoleniach z zakresu komunikacji i mediacji, by doskonalić swoje umiejętności mediacyjne i poszerzyć swój zestaw narzędzi do pracy. Jestem zaangażowana w promocję mediacji rodzinnej jako skutecznej alternatywy rozwiązywania sporów oraz idei włączania głosu dzieci do procesu mediacyjnego. Wymieniam się opiniami z innymi mediatorami, uczestniczę w superwizjach oraz biorę udział w konferencjach naukowych poświęconych tematyce mediacji. 

Jestem wyszkoloną mediatorką transgraniczną, zrzeszoną w międzynarodowej organizacji  MIKK E.V. International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction. Działam także w szeregach Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

MiKK_Stamp_Web
smr_logo_color_small

Wykształcenie

Studiowałam dziennikarstwo i komunikowanie społeczne na UW. Następnie pracowałam dla rozmaitych firm w różnych krajach, głównie w branży wydawniczej i marketingowej. Dzięki międzynarodowym wyzwaniom zadowodowym jestem osobą obeznaną z różnicami kulturowymi, otwartą na różne formy dialogu i różne rozwiązania. Po ukończeniu „czterdziestki” zdecydowałam się na podyplomowe studia magisterskie z zakresu mediacji ze specjalizacją mediacja rodzinna (Fern-Universität Hagen, Niemcy).