Skip to content

O mnie

Portraet-Ewa-Tacke_ewa-tacke_mediation2

Wykształcenie:
Master of Mediation, Podyplomowe studia, Wydział Prawa, Fern-Universität Hagen, Niemcy

Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW

Certyfikowana mediatorka w Niemczech zgodnie z wymogami prawnymi.

 

Ewa Tacke
Mediatorka w konfliktach rodzinnych (m.in. konflikty na tle pokoleniowym, w związku z rozwodem, w sprawach opieki i wychowania dzieci); w sprawach dotyczących rozpadu związku; chęci ustalenia nowych zasad współżycia; w konfliktach sąsiedzkich, pracowniczych oraz sporach wielokulturowych (polsko-niemieckie mediacje dwujęzyczne).

Mediatorka (na liście stałych mediatorów Naczelnika Sądu Okręgowego w Warszawie) w sprawach gospodarczych skierowanych przez sąd do mediacji.

Mediatorka działająca pro bono w ramach pomocy integracyjnej dla uchodźców Kościoła Katolickiego w Bonn (Niemcy) oraz dla różnych organizacji charytatywnych oraz pożytku publicznego. 

Członek niemieckiego stowarzyszenia wspierania idei mediacji w Bonn, Niemcy (Mediation Foerdern).

Szkolenia zawodowe (2019):
– “Czego potrzebujesz – rozpoznawanie potrzeb i odpowiednie ich nazwanie w mediacji”, Stowarzyszenie Wspierania Mediacji w Bonn (Verein Mediation Fordern e.V.)
– “Dynamika w grupach – mediacja w konfliktach wewnątrzzakładowych”, Stowarzyszenie Wspierania Mediacji w Bonn (Verein Mediation Fordern e.V.)
– “Kontakt, związek, komunikacja”, Milton Erickson Institut Bonn
– “Podstawy i zasady hipno-systemowej komunikacji według Miltona Ericksona”, Milton Erickson Institut Bonn