Skip to content

Od konfliktu do pojednania

Konflikty wpływają negatywnie na nasze codzienne życie i samopoczucie. Świat emocjonalny jest w rozsypce, a nasza uwaga koncentruje się na kwestii spornej i na tym, jak najlepiej rozwiązać konflikt. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu w drodze dobrowolnych negocjacji.

Mediator, neutralny wobec stron i przedmiotu konfliktu, moderuje przebieg rozmów, wspiera strony w zrozumieniu potrzeb i motywów działania oraz we wzajemnym poszanowaniu uczuć, łagodzi napięcia i pomaga wypracować porozumienie. Po rozwiązaniu sporu można odetchnąć i na nowo cieszyć się życiem.