Skip to content

Od konfliktu do pojednania

Konflikty mają negatywny wpływ na nasze codzienne życie i samopoczucie. Cała uwaga skupia się na kwestiach spornych i trudno o własnych siłach wydostać się z tego zaklętego kręgu wzajemnych zarzutów. Mediacja pomaga zbudować bezpieczną przestrzeń do rozmowy, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, czasami nawet wzajemnego zrozumienia i pojednania.