Skip to content

Od konfliktu do pojednania

Konflikty mają negatywny wpływ na nasze codzienne życie i samopoczucie. Nasza sfera emocjonalna jest wstrząśnięta, a uwaga skupia się na kwestiach spornych. Trudno wydostać się o własnych siłach z tego zaklętego kręgu wzajemnych zarzutów. 

Mediator, pozostający neutralny wobec stron i przedmiotu konfliktu, moderuje przebieg rozmów, wspiera strony w zrozumieniu ich potrzeb i motywacji działania, a także promuje obopólne poszanowanie uczuć. Łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, czasami nawet wzajemnego zrozumienia i pojednania.