Skip to content
caleb-jones-SA07zbb1Tt0-unsplash

Czym charakteryzuje się mediacja?

Mediacja opiera się na potrzebach zaangażowanych w nią osób: tematy, tempo, sposób rozmowy, kontynuacja lub zakończenie procesu mediacyjnego. O tym decydują strony. Mediacja ma ustalony przebieg, ale mimo to pozwala stworzyć przestrzenie, w których można spojrzeć na konflikt, inne osoby, ale także na siebie, z nowej perspektywy. Proces ten umożliwia zrozumienie motywów drugiej strony i pomaga we wzajemnym uznaniu tego, co zostało przeżyte.

Jakie są korzyści z mediacji?

Wszystkich dotykają sytuacje kryzysowe. Nierzadko jesteśmy uwikłani w różne konflikty, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. Zdarza się, że nie potrafimy rozwiązać konfliktu własnymi siłami. Jeśli spór wpływa negatywnie na codzienne życie i samopoczucie, lepiej jest poprosić o pomoc. Powierzenie osobistych spraw nieznanej osobie – mediatorowi lub mediatorce – to ważny i odważny krok. Ale warto. Mediacja ma na celu rozwiązanie konfliktu, ale jednocześnie, jej skutkiem ubocznym może być pojednanie z drugą osobą. Ponadto niezależnie od wyniku, uczestnicy mediacji wychodzą z niej silniejsi i odzyskują wiarę w siebie. Moga też nauczyć się czegoś nowego lub odkryć swoje nowe mocne strony.

Mediacja jest procesem, który dostosowuje się do potrzeb, stanów emocjonalnych, kultury dialogu i tempa pracy zaangażowanych w konflikt stron. Jest bardziej efektywna, szybsza i mniej kosztowna niż postępowanie sądowe. Zapobiega też eskalacji konfliktu, a jej zorientowanie na przyszłość umożliwia poprawę wzajemnego zrozumienia oraz kontynuację stosunków społecznych, rodzinnych i ekonomicznych między stronami.

ewatacke-mediacje mediacje zdalne
ewatacke-mediacje charakterystyka mediacji

Co jest szczególnego w mediacji zdalnej?

Trwałe rozwiązywanie sporów jest bardziej dostępne dzięki mediacjom zdalnym. Umożliwiają one uczestnictwo niezależnie od tego, gdzie znajdują się strony i mediator czy mediatorka. Oszczędza się czas i pieniądze na podróż. Fizyczny dystans stwarza również bezpieczną przestrzeń i czasami pomaga w swobodniejszym wyrażaniu myśli, opisywaniu uczuć i potrzeb. Czasami mobilizuje strony do bardziej otwartego nastawienia na zaproponowane rozwiązania i pomaga skupić się na osiągnięciu porozumienia.

Pytania i odpowiedzi na temat mediacji