Skip to content

Polityka prywatości

Polityka prywatności

(dalej: „Polityka”)

CZEŚĆ I
Postanowienia ogólne

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.ewatacke-mediacje.pl (dalej: „Strona Internetowa”).

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych gromadzonych na stronie internetowej?

Administratorem Twoich danych osobowych i właścicielką Strony internetowej jest Ewa Tacke, prowadząca działalność gospodarczą z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa, NIP: 521 289 1874.

Jak mogę skontaktować się z administratorem?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz mail na adres> kontakt@ewatacke-mediacje.pl

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo moich danych osobowych?
Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
RODO daje Tobie szereg uprawnień, z których możesz skorzystać. Przysługuje Tobie prawo do:
i. żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
ii. sprostowania danych osobowych;
iii. usunięcia danych osobowych;
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
v. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
vi. przenoszenia danych;
vii. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czy moje dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?
Twoje dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych.

CZEŚĆ II
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG MEDIACYJNYCH

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty na usługi mediacyjne, ewentualnego zawarcia oraz realizacji umowy. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu badania satysfakcji klientów czy wysłania kartek okolicznościowych.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO) oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na badaniu satysfakcji klientów i wysyłce kartek okolicznościowych.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy realizować umowy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

nie dotyczy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB, KTÓRE ZGODZIŁY SIĘ NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA

nie dotyczy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KOMENTUJĄCYCH WPISY NA BLOGU

nie dotyczy